opširnije o knjizi

Jerko Sladoljev,

NATURISTIČKI KAMPOVI I NASELJA (povijest, koncepcija, razvoj)

 

ISBN: 953-6250-36-5

BROJ STRANICA: 180

UVEZ: meki

GODINA IZDANJA: 2001

CIJENA: 90,00 kn

INTERNET CIJENA: 90,00 kn

 

SAŽETAK

Djelo Jerka Sladoljeva "Naturisticki kampovi i naselja" novi je značajan doprinost našoj relativno mladoj literaturi o oblicima selektivnog turizma u nas pa i u turističkoj literaturi uopće. Okosnica i tematika knjige, koju je autor postavio jeste obrada selektivnih aspekata turističkog segmenta kao dijela turističke ponude, bez pretenzija da ih znanstveno istraži i obikuje. Autor je u ovom radu dao i dio vlastitog iskustva koje je sakupljao kroz rad s naturističkim centrima povezujući naturističku praksu i teoriju u svijetu i u nas. U općoj ocjeni ovog rada treba naglasiti da je J. Sladoljev uspio u svim bitnim točkama svojeg zadatka od nastanka, povijesnog razvoja, koncepcije i selektivnih činitelja naturizma, realizirati vrijedno djelo koje ce poslužiti širokom krugu čitatelja, teoretičara, stručnih radnika u turizmu a posebno onima koji se bave naturizmom kao osnovnom djelatnošću.

 

 

Istarski rječnik