opširnije o autoru

Stipan Trogrlić

BIOGRAFIJA

Stipan Trogrlić (1952.) diplomirao je 1976. jednopredmetnu povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu – područni studij u Rijeci Teološko pastoralni institut. Magistrirao je 2005. s temom Katolička crkva i istarske nacionalno-političke i idejne podjele (1880-1914). Do 1996. radio je kao nastavnik povijesti u osnovnoj i srednjoj školi. Otada je zaposlen u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb – Centar Pula, gdje istražuje ulogu Katoličke crkve u novijoj istarskoj povijesti. kao vanjski suradnik predaje Metodiku nastave povijesti na Filozofskom fakultetu u Puli. Napisao je i objavio četrnaest znanstvenih radova.

ostale knjige ovog autora

NAZIV KNJIGE
AUTOR
STRANICE
CIJENA
Katolička crkva u Istri
227
180,00 kn
Istarski rječnik