opširnije o autoru

Nebojša Buđanovac

Nebojša Buđanovac rođen je 31. siječnja 1973. u Varaždinu, gdje je godine 1991. i maturirao na varaždinskoj Gimnaziji. Godine 1997. diplomirao je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, stekavši zvanje «diplomirani defektolog – socijalni pedagog»; iste godine dobio je Rektorovu nagradu za rad «MPPI- priručnik za primjenu projekta prevencije maloljetničke delinkvencije na osnovnim školama», koji je 1998. u proširenoj verziji objavljen kao knjiga, a godine 2000. završio je 6-godišnje školovanje u Školi kibernetike psihoterapije, stekavši titulu psihoterapeuta – praktičara.

Uz rad u struci, na projektima prevencije poremećaja u ponašanju, te na Zavodu za zapošljavanje, prevođenjem s engleskog na hrvatski i s hrvatskog na engleski jezik povremeno se bavio od 1994., dok od 2003. radi isključivo kao slobodni prevoditelj. Do sada je samostalno preveo 50-tak knjiga, te niz znanstvenih članaka za časopise i poglavlja znanstvenih knjiga. Između ostalih autora, prevodio je knjige Marka Twaina, Wilbura Smitha, Clivea Cusslera, Roberta Kiyosakija, Jefferya M. Smitha i Libbe Bray, kao i izdanja «Guinnessovih svjetskih rekorda» za 2005. i 2006. Pored beletristike, područja interesa za prevođenje su mu psihologija, psihoterapija, pedagogija, komunikologija, mistika i religija, povijest, antropologija, parapsihologija i kinologija.
Oženjen je i živi u Varaždinu sa ženom, dvoje djece i tri psa.

ostale knjige ovog autora

NAZIV KNJIGE
AUTOR
STRANICE
CIJENA
Istarski rječnik