opširnije o autoru

Robert Matijašić

Dr. Robert Matijašić je rođen u Puli 1957. godine, a diplomirao je arheologiju (A) i engleski jezik i književnost (B) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1979. godine. Od veljače iste godine radio je u Arheološkom muzeju Istre u Puli, kao kustos u Odjelu za antičku arheologiju. Sudjelovao je u terenskim istraživanjima arheološkog karaktera u čitavoj Hrvatskoj (Sesvete kod Zagreba, Vinkovci, Zadar), napose u Istri (Medulin, Červar, Rim kod Roča, Pula), a samostalno je vodio istraživanja nekropole i javne antičke arhitekture u Puli. U sklopu rada u Arheološkom muzeju Istre u Puli postavio je i surađivao kod postave mnogobrojnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Objavio je pet knjiga, šezdesetak znanstvenih i pedesetak stručnih priloga u časopisima Hrvatske i svijeta (Slovenija, Italija, i dr.). Također je sudjelovao na više znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu (Slovenija, Italija, Francuska), uglavnom aktivno s priopćenjima (od kojih je najveći dio tiskan). Održao je više tematskih i prigodnih predavanja za širu javnost, uglavnom u Puli. U više je navrata boravio na kraćim studijskim boravcima na Sveučilištu u Padovi (1981), u Francuskoj školi u Rimu (Ecole Francaise de Rome, 1985, 1991), na Sveučilištu u Macerati (1997, 1999), na Sveučilištu u Oxfordu (2004).
U lipnju 1985. godine završio je poslijediplomski studij "Kulturna povijest istočne jadranske obale" pri Centru za postdiplomski studij Sveučilišta u Zagrebu, u Dubrovniku, obranom magistarske radnje: "Ageri antičkih kolonija Pola i Parentium i njihova naseljenost od I. do III. stoljeća". Doktorirao je disertacijom "Gospodarska povijest antičke Istre: arheološki izvori za poznavanje društveno gospodarskih odnosa u Istri u antici, I-III st." na Zavodu za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, u siječnju 1994. godine.
Od travnja 1991. godine preuzeo je dužnost vršitelja dužnosti ravnatelja Arheološkog muzeja u Puli, kojemu je u listopadu 1991. godine imenovan ravnateljem. Dužnost ravnatelja Muzeja obnašao je do prosinca 1994. godine.
Od ožujka 1991. godine vanjski je suradnik predavač predmeta "Umjetnost starog vijeka" na Odjelu za likovne umjetnosti Pedagoškog fakulteta (danas Filozofski fakultet) u Rijeci Sveučilišta u Rijeci. Od studenog 1994. godine vanjski je suradnik predavač predmeta "Opća povijest staroga vijeka" i "Stara povijest hrvatskih zemalja" na studiju povijesti Pedagoškog fakulteta u Puli (danas Filozofski fakultet). Od lipnja 1996. godine stalno je zaposlen na tom fakultetu kao predavač navedenih predmeta u zvanju docenta. Od listopada 1998. do rujna 2004. godine bio je i vanjski suradnik na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci, za predmet "Stara povijest hrvatskih zemalja". Nositelj je kolegija na poslijediplomskom studiju arheologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i u Zadru. Predavao je na poslijediplomskom studiju Sveučilišta u Padovi (Scuola di specializzazione), 1999. i 2003. Bio je zamjenik Predstojnika Odsjeka za povijest 1996.-1997., 1998.-2002., od listopada 1998. do rujna 2002. godine na Fakultetu je prodekan za znanost i istraživanje, od listopada 2002. obnaša dužnost dekana (od 2004. u drugom mandatu).
Od srpnja 1998. godine voditelj je znanstvenog projekta "Istočna Istra i sjeverna Liburnija u antičko doba" Ministarstva znanosti RH. Bio je voditelj međunarodnog znanstveno-istraživačkog projekta "Stoljeća migracijskih, demografskih i narodnosnih gibanja u Istri" (FF u Puli – ZRC u Kopru, 1999.-2001.), a potom i projekta "Istra susretište tri naroda" (FF u Puli – ZRC u Kopru, 2002.-2004.).
Glavni je urednik časopisa "Tabula" (Filozofski fakultet u Puli), član uredništva časopisa "Histria antiqua" (Pula), "Annales" (Koper), "Vjesnik Državnog arhiva u Pazinu" (Pazin), "Agri Centuriati" (Pisa – Roma).
Član je Hrvatskog arheološkog društva (HAD), Hrvatskog društva klasičnih filologa (HDKF - podružnica Pula), Matice hrvatske (Zagreb).

ostale knjige ovog autora

NAZIV KNJIGE
AUTOR
STRANICE
CIJENA
Istarski rječnik