opširnije o autoru

Srđa Orbanić

Srđa Orbanić u rodnoj Puli je pohađao osnovnu i srednju školu te potom studirao talijanski jezik i književnost na Pedagoškom fakultetu. Diplomirao je 1985. godine, a za svoj je diplomski rad dobio rektorovu nagradu Sveučilišta u Rijeci. Poslijediplomski studij upisao je na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, a potom je prijavio doktorat na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Od 1985. u više je navrata boravio na specijalizaciji u Italiji, sudjelujući u radu Laboratorio Internazionale della Comunicazione u organizaciji Sveučilišta u Udinama i Katoličkog sveučilišta u Milanu. Kao stipendist Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti 1987. i 1988. usavršavao se na Sveučilištu u Padovi i na Filozofskom fakultetu u Veroni.
Kao prodekan Pedagoškog fakulteta i pročelnik Talijanskog odsjeka dobio je spomen-medalju Sveučilišta u Trstu za svoj rad na uspostavljanju suradnje između Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta u Trstu.
Koautor je nekoliko nastavnih planova i programa za Filozofski fakultet i Visoku učiteljsku školu u Puli. Radio je na znanstveno-istraživačkim projektima registriranim pri Ministarstvu znanosti RH, te na međunarodnim projektima Centra za povijesna istraživanja iz Rovinja, Inštituta za narodnostna vprašanja u Ljubljani, Ministarstva vanjskih poslova Republike Italije i Istarske županije. Rezultati tih istraživanja objavljeni su u tri znanstvene monografije te u brojnim časopisima.
Sudjelovao je na brojnim znanstvenim skupovima i seminarima, objavio je više od pedeset znanstvenih i stručnih članaka u hrvatskim, slovenskim, talijanskim, njemačkim i danskim znanstvenim publikacijama, te više od dvjesto divulgativnih članaka, osvrta, recenzija i prikaza u domaćim i stranim stručnim publikacijama, časopisima i javnim glasilima.
Pored znanstveno-istraživačkog rada, intenzivno se bavi prevođenjem i dosad je preveo više od pedeset talijanskih, hrvatskih, španjolskih i slovenskih autora. Djela suvremene hrvatske književnosti u njegovu talijanskom prijevodu dobila su brojne talijanske i međunarodne književne nagrade, između ostalog i Povelju Europskog parlamenta. Posebno mjesto u njegovu prevoditeljskom radu zauzima dvojezična antologija suvremenog hrvatskog i talijanskog pjesništva Sunčana strana zemlje, a u autorskom Bibliografija ceste i prometni sustav u Hrvatskoj te trilogija koju sačinjavaju divot djela Cvijeće i bilje Istre, Životinjski svijet Istre, Živi svijet našeg mora.
Bio je član uredništva riječkog časopisa za kulturu i društvena pitanja La Battana i suradnik mnogih hrvatskih, slovenskih, talijanskih i drugih književnih i stručnih časopisa (Arenaria, Meeting, Convivio, Regional Contact, Razprave in Gradivo, Istra, Nova Istra, Annales, Microromania, Il Territorio, SOL, Tellus, Applied Linguistics, Uporabno jezikoslovje, Republika itd.).
Sedamnaest godina radio je na katedri za suvremeni talijanski jezik prvo Pedagoškog i potom Filozofskog fakulteta u Puli, a do 2011. radio je kao urednik, autor, lektor i prevoditelj u nakladničkoj kući Histria Croatica c.a.s.h.

Istarski rječnik