opširnije o autoru

Josip Orbanić

Rođen je 1950. u selu Dolenji Pucići na žminjštini. Osnovnu školu pohađao u Žminju, a srednju elektrotehničku u Puli. Godine 1969. zaposlio se na željeznici u sekciji za vuču vlakova Divača. Obavljao je više vodećih funkcija od šefa sekcije do pomoćnika direktora ŽTO postojna u okviru tadašnjih slovenskih i istarskih željeznica. Od 1989. obavlja različite dužnosti u slovenskim željeznicama u Ljubljani, gdje je vodio službe za istraživanje tržišta , putnički promet te razvoj kvalitete. Sada je pomoćnik direktora za organizaciju, informatiku , kvalitetu i okoliš Slovenskih željeznica.uspješno je vodio više projekata.Uz rad je diplomirao, magistrirao i doktorirao na području logistike i sistema kvalitete. Habilitiran je za docenta logistike i sistema kvalitete na Univerzitetu u Mariboru. Njegova bibliografija ima oko 250 znanstvenih, stručnih i drugih radova.Znanstveno-stručna područja su promet i logistika. U istarskoj enciklopediji je obradio više od 40 članaka sa svih područja prometa.

ostale knjige ovog autora

NAZIV KNJIGE
AUTOR
STRANICE
CIJENA
PROMET U ISTRI
219
250,00 kn
Istarski rječnik