opširnije o autoru

Petar Pino Janko

Rođen u Puli 1941. godine, gdje završava osnovnu i srednju školu, a ekonomske studije pohađa u Zagrebu (dodiplomski i postdiplomski). Po završetku studija radi u tekstilnoj industriji i građevinarstvu kao financijski direktor, te u Njemačkoj u svojstvu ko-direktora mješovite njemačko-jugoslavenskog poduzeća. Posljednih dvadesetak godina radi kao profesor na Višoj ekonomskoj školi, odnosno današnjem Fakultetu ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” u Puli.
Napisao je i objavio više znanstvenih i aplikativnih stručnih radova, te nastavnu literaturu (knjigu i skripte) za potrebe studija. Knjiga “Razmišljanja i rasprave o Istri i istrijanstvu” izašla je kao pretisak početkom 1997. godine i preteća je knjizi koju držite u ruci.
Iako ni povjesničar, ni političar, a niti demograf po struci, zaintrigiran (kao “zaljubljenik” u svoj zavičaj - Istru) dugovječnim krivim interpretacijama kada je riječ o Istri i njezinim stanovnicima, posebno sa stajališta svakodnevne “politike”, želio je iznijeti i svoja viđenja koja se često razlikuju od onih koja zastupaju vladajuće strukture, kako one jučerašnje tako i ove današnje.

ostale knjige ovog autora

NAZIV KNJIGE
AUTOR
STRANICE
CIJENA
O ISTRI I ISTRIJANSTVU JE RIJEČ
164
90,00 kn
Istarski rječnik