C.A.S.H. d.o.o. | CASH Pula

O nama

HISTRIA CROATICA C.A.S.H. d.o.o.
De Franceschijeva 14
52100 PULA
Hrvatska
Tel: 052/505-610
Fax: 052/505-710

Žiro račun: Nova banka dd Pula
Broj računa: 2407000-1118004477

Devizni račun:
Nova banka PULA
SWIFT: DBZD HR 2X
Broj računa : 70010005-3844536DBZDHR2XPULL

Istarski rječnik